Definicija komercijalne proizvodnje

Komercijalna proizvodnja početna je točka u kojoj proizvodnja iz šumarka, voćnjaka ili vinograda počinje ekonomski izvoditi poslovanje na temelju očekivanih cijena. Nakon što višegodišnji usjevi dosegnu točku komercijalne proizvodnje, svi troškovi koji se odnose na usjeve (kao što su uzgoj, orezivanje i prskanje) terete se izravno na teret nastalih troškova. Prije te točke troškovi nastali kupnjom i održavanjem biljaka evidentiraju se na računu imovine višegodišnjih usjeva. Ovi troškovi terete se troškovima amortizacije nakon što prodaja započne.