Zaštita

Zaštita je tehnika smanjenja rizika kojom subjekt koristi izvedenicu ili sličan instrument kako bi nadoknadio buduće promjene u fer vrijednosti ili novčanim tokovima imovine ili obveze. Savršena živica eliminira rizik od kasnijeg kretanja cijene. Zaštićena stavka može biti bilo što od sljedećeg pojedinačno ili u grupi sa sličnim karakteristikama rizika:

  • Vrlo vjerojatna predviđena transakcija

  • Neto ulaganje u inozemno poslovanje

  • Prepoznata imovina

  • Priznata odgovornost

  • Neprepoznata čvrsta predanost

Učinkovitost zaštite zaštićena je iznos promjena u fer vrijednosti ili novčanim tokovima zaštićene stavke koji se nadoknađuju promjenama u fer vrijednosti ili novčanim tokovima instrumenta zaštite.

Računovodstvo zaštite obuhvaća podudaranje izvedenog instrumenta s zaštićenom stavkom, a zatim priznavanje dobitaka i gubitaka od obje stavke u istom razdoblju.