Depozit na zahtjev

Depozit po viđenju je ostatak gotovine na bankovnom računu koji deponent može podići u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti banci. Depoziti po viđenju imaju sljedeće značajke:

  • Sredstva se plaćaju na zahtjev

  • Sredstva mogu biti kamatna

  • Nema uvjeta za ispunjavanje uvjeta

  • Nema ograničenja broja povlačenja ili transfera

  • Nema razdoblja dospijeća

Potrošači i tvrtke parkiraju velik dio svojih sredstava na depozite po viđenju kako bi platili svoje tekuće dnevne troškove. Smatra se da čekovni računi i neki štedni računi imaju karakteristike pologa na zahtjev.

Depoziti po viđenju dio su klasifikacije M1 nacionalne novčane mase i čine velik udio u ukupnoj novčanoj masi. Veliki dio pričuva koje banke smiju održavati povezan je s depozitima po viđenju koje drže njihovi klijenti.