Investicijske nekretnine

Prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, investicijska nekretnina je imovina koju subjekt drži radi ostvarivanja prihoda od najma i / ili povećanja vrijednosti kapitala. Novčane tokove generira uglavnom neovisno od ostale imovine koju posjeduje subjekt. Nije svojstvo koje subjekt koristi za opskrbu robom ili uslugama, niti se koristi u administrativne svrhe. Primjeri investicijskih nekretnina su zemljište koje se drži radi procjene i zgrada koja se drži za trenutni ili budući najam trećim stranama. Primjeri imovine koja nije investicijska nekretnina su nekretnine namijenjene prodaji u bliskom roku, imovina koja se gradi za treću osobu, imovina u vlasništvu vlasnika i imovina iznajmljena trećoj strani pod financijskim najmom.

Ako investicijska nekretnina sadrži jedan dio koji se drži ili za prihod od najma ili za povećanje vrijednosti kapitala, a drugi dio za druge namjene i ako se dijelovi mogu prodati odvojeno, onda ih zasebno knjižite. Ako to nije moguće, tada tu nekretninu treba uzeti u obzir samo ako je dio koji se drži za druge namjene beznačajan iznos ukupne vrijednosti imovine.

Ako subjekt pruža usluge stanarima nekretnine, može ga prikazati kao investicijsku nekretninu samo ako su usluge koje pruža beznačajne.

Imovina koju najmoprimac drži u operativnom najmu može biti investicijska nekretnina ako na drugi način udovoljava definiciji investicijske nekretnine i ako je najmoprimac priznaje po modelu fer vrijednosti. Ako najmoprimac klasificira takvu nekretninu kao investicijsku nekretninu, tada mora svu svoju investicijsku nekretninu obračunati koristeći model fer vrijednosti.