Subleger

Podpostavka je knjiga koja sadrži sve detaljne podskupine transakcija. Ukupan broj transakcija na podstanarstvu zbraja se u glavnu knjigu. Na primjer, mala knjiga može sadržavati sva potraživanja, obveze ili transakcije s osnovnom imovinom. Ovisno o vrsti podtipa, ona može sadržavati informacije o datumima transakcija, opisima i iznosima koji su naplaćeni, plaćeni ili primljeni. Unos na nivou sažetka povremeno se bilježi u glavnu knjigu. Ako netko istražuje podatke u glavnoj knjizi na računu koji sadrži tu sažetu razinu podataka, on ili ona mora pristupiti podpostavci kako bi pregledao informacije specifične za transakciju.

Kao dio svojih revizijskih postupaka na kraju godine, revizori mogu pratiti transakcije od male knjige do glavne knjige, a odatle do financijskih izvještaja, kako bi osigurali da se transakcije pravilno evidentiraju u računovodstvenom sustavu.

U računovodstvenom softverskom paketu, sugerger je baza podataka, a ne ručno održavana knjiga.

Slični pojmovi

Podstanarica je također poznata i kao pomoćna knjiga.