Debelo narudžbenica

Opća narudžbenica ugovorni je dogovor između kupca i dobavljača da dobavljač isporučuje robu ili usluge kupcu, po unaprijed određenoj cijeni, na određeno vrijeme. Opće narudžbenice kupci koriste za objedinjavanje niza manjih narudžbina u jednu veliku kupnju, koja ima sljedeće prednosti:

  • Papirologija . Puno je manje posla uključeno u pripremu pojedinačne opće narudžbenice i naknadnih izdanja protiv te narudžbe nego u pripremi određenog broja zasebnih narudžbenica.

  • Cijena . Opća narudžbenica za velik broj jedinica može izazvati količinski popust od dobavljača.

  • Centralizacija dobavljača . Kupac može centralizirati kupnju s relativno malim brojem dobavljača, što smanjuje vrijeme koje bi inače bilo potrebno za pregovaranje o cijenama i drugim uvjetima s većim brojem dobavljača.

Opća narudžbenica najbolje funkcionira kada se radi o ponovljenim kupnjama od istog dobavljača tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Nije korisno kada su cijena, potrebna količina ili kvaliteta proizvoda promjenjivi.

Kada koristi opću narudžbenicu, naručitelj treba nadgledati naručenu količinu tijekom trajanja ugovora, kako bi osigurao da je obećani iznos kupnje stvarno naručio i znati kada je naručen ukupan iznos obveze, tako da se novi ugovor može se pregovarati.