Interni korisnici računovodstvenih podataka

U poduzeću postoje tri skupine ljudi koje koriste njegove računovodstvene informacije, a svaka ima različite potrebe i ciljeve. Te su skupine korisnika sljedeće:

  • Menadžment . Osnovni interni korisnici su menadžeri. Potrebne su detaljne informacije o učinku za svaki segment poslovanja, kako bi mogli unositi trajne ispravke i poboljšanja u organizaciju. Njihovi su ciljevi održati stabilnu ili rastuću razinu novčanog toka, a istovremeno zadržati razboritu razinu dužničkog rizika. Te će im informacije također trebati za donošenje odluka o akvizicijama ili otuđenjima.

  • Vlasnici . Ulagači koriste računovodstvene podatke kako bi utvrdili povrat ulaganja na temelju prijavljenih novčanih tokova koje generira poduzeće. Ovisno o ishodu, investitori mogu promijeniti razinu ulaganja u posao.

  • Zaposlenici . Ako zaposlenici imaju pristup računovodstvenim informacijama (što nije uvijek slučaj), mogu ih koristiti za procjenu sposobnosti poduzeća da im isplati odgovarajuću razinu naknade, kao i za financiranje bilo kojeg mirovinskog plana koji im organizacija nudi. To može rezultirati odlukom da ostanete u firmi ili potražite posao negdje drugdje.