Plan doprinosa

Plan doprinosa je mirovinski plan koji zahtijeva od trenutnih zaposlenika ili umirovljenika da plate dio troškova plana. Ovisno o uvjetima plana, ti doprinosi mogu pokrenuti povećane isplate naknada. Većina mirovinskih planova planovi su doprinosa.