Izvještaj o varijansi

Izvješće o odstupanju uspoređuje stvarne i očekivane rezultate. Tipični format je da se prvo predstave stvarni rezultati, a nakon toga očekuju se rezultati (u obliku proračunskog ili standardnog broja), nakon čega se navode iznos i postotak varijance. Ovo izvješće omogućuje upravi da mjeri uspješnost organizacije prema očekivanjima. Izvješće se najčešće koristi za izračunavanje varijacija prihoda i rashoda iz osnovne prognoze ili proračuna.

Najbolja izvješća o odstupanjima ističu najznačajnije odstupanja i umanjuju ona manja, tako da je pažnja uprave usmjerena na materijalna pitanja koja su najpotrebnija istrage i ispravka.