Račun kapitala

Račun kapitala koriste pojedinačna poduzeća i partnerstva za praćenje stanja neto ulaganja njihovih vlasnika (a) iz perspektive poslovanja. U osnovi račun kapitala sadrži sljedeće transakcije:

+ Ulaganja vlasnika ili partnera

+ Naknadna dobit od posla

- Naknadni gubici poslovanja

- Naknadna izvlačenja isplaćena vlasniku ili partneru

= Završni saldo na računu kapitala

Stanje na računu kapitala obično je kreditno stanje, premda iznos gubitaka i izvlačenja ponekad može pomaknuti stanje na teritoriju zaduženja. Obično je moguće da račun ima saldo zaduženja ako je subjekt primio financiranje duga kako bi nadoknadio gubitak kapitala.

U situaciji partnerstva, za svakog partnera vodi se zasebni račun kapitala.