Razlika između poslovnog rizika i financijskog rizika

Poslovni rizik je mogućnost da će zbog poslovanja ili konkurentskog okruženja organizacije generirati financijske rezultate lošije od očekivanih. Financijski rizik je mogućnost da uporaba duga za financiranje poslovanja ima negativan utjecaj na zaradu. Sljedeće razlike nastaju između ove dvije vrste rizika:

  • Poslovni rizik uključuje operativne odluke i odluke o cijenama, dok financijski rizik uključuje financiranje u vezi s načinom financiranja organizacije.

  • Poslovni rizik može se smanjiti primjenom utemeljenih odluka, dok se financijski rizik može smanjiti mijenjanjem financijske kombinacije kako bi se favorizirao veći udio kapitala u odnosu na dug.

  • Poslovni rizik mijenja prihod od poslovanja, dok financijski rizik mijenja neto prihod.

  • Poslovni rizik ne utječe kada se kamatne stope promijene, dok će financijski rizik znatno rasti kako kamatne stope rastu, a padati kad padaju.