Izvještaj o aktivnostima

Izvještaj o aktivnostima kvantificira prihode i rashode neprofitnog subjekta za izvještajno razdoblje. Ovi prihodi i rashodi podijeljeni su u neograničene, privremeno ograničene i trajno ograničene klasifikacije i podijeljeni su u zasebne stupce u cijelom izvještaju. Redci u izvještaju prikazuju prihode i rashode. Iako je moguće sažeti ove retke na samo nekoliko stavki, uobičajeno je biti opsežniji u detaljima prihoda i troškova. Na primjer, stavke retka koje se mogu zasebno prikazati za neprofitne prihode mogu uključivati:

  • Doprinosi

  • Događaji za prikupljanje sredstava

  • Dobitak od prodaje ulaganja

  • Potpore

  • Prihod od ulaganja

  • Članarine

  • Naknade za program

Stavke za troškove mogu se također prikazati odvojeno, i to prilično detaljno. Izvještaj o aktivnostima obično uključuje sljedeće stavke:

  • Troškovi programa . Ti troškovi nastali radi izvođenja određenih programa u skladu s misijom neprofitne organizacije. Prezentacija može sadržavati dodatne stavke kako bi se podijelili troškovi povezani sa svakim pojedinačnim programom.

  • Troškovi pomoćnih usluga . Ti su se troškovi koristili za upravljanje organizacijom i prikupljanje sredstava.

Neto učinak svih prihoda i rashoda promjena je neto imovine, a ne podatak o dobiti ili gubitku pronađen u računu dobiti i gubitka profitnog subjekta.