Registar dionica

Registar dionica je detaljna evidencija o dionicama koje je izdala korporacija, kao i o svim otkupima i prijenosima između dioničara. Registar najčešće održava javno državno poduzeće, ali ga može voditi bilo koja korporacija, posebno kada ima mnogo dioničara.