Oporeziva dobit | Oporeziva zarada

Oporeziva dobit je dobit (ili gubitak) na koju se plaća porez na dohodak. Sastav oporezive dobiti razlikuje se ovisno o poreznom tijelu, pa će se razlikovati ovisno o pravilima poreznih tijela u kojima se subjekt nalazi ili posluje. Na primjer, vlada može proglasiti da određene kvalificirane organizacije imaju neprofitni status, tako da bilo koja njihova kvalificirana zarada ne podliježe porezu na dohodak.

Oporeziva dobit prvenstveno se temelji na operativnoj dobiti, ali druge vrste oporezive dobiti mogu nastati iz:

  • Prihod od dividende
  • Prihod od kamata
  • Kapitalni dobici od prodaje dugotrajne imovine

Za različite vrste oporezive zarade mogu se primjenjivati ​​različite porezne stope. Mogu postojati i stupnjevane porezne stope koje se primjenjuju na različite iznose oporezive dobiti.