Dionički bonus plan

Plan bonusa za dionice je plan poticaja prema kojem se zaposlenici dobivaju naknade dionicama dionica poslodavca. Aranžman je klasificiran kao kvalificirani mirovinski plan, pa podliježe propisanim pravilima za mirovinske planove, kao što je zabrana povlačenja prije dobi od 59 1/2, s minimalnim potrebnim raspodjelama koje počinju u dobi od 70 1/2. Također ne može biti diskriminacije u korist visoko kompenziranih zaposlenika.

Aranžman je sličan planu podjele dobiti, osim što se doprinosi poslodavca u taj plan ne moraju nužno temeljiti na njegovoj profitabilnosti. Maksimalni doprinos iznosi 25% godišnje naknade svakog zaposlenika. Ti se doprinosi oporezuju za poslodavca. Zaposlenici mogu imati koristi od bilo kakvog povećanja cijene dionica, ali aranžman ih također dovodi u rizik od pada cijene dionica - što može biti glavni problem kada se velik dio njihove mirovinske ušteđevine uloži u jednu tvrtku.

Povezane teme

Računovodstvo naknade za dionice

Vodič za ljudske resurse