Zalijevana zaliha

Zalivene dionice su dionice korporacije koje se prodaju po cijeni većoj od vrijednosti osnovne imovine. Ova situacija može nastati kada je imovina grubo precijenjena, obično kroz manipulativni plan. Prodavatelj dionica potom u prihod stavlja prihod i ostavlja investitorima bezvrijedne dionice.

Izraz potječe od uzgajanja stoke, gdje su stočari prisiljavali stoku da pije prekomjernu količinu vode kako bi je odmah nakon toga prodali po cijeni zasnovanoj na težini.