Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja

Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja je skup pravila koja se koriste kao smjernice u pripremi financijskih izvještaja. Okvir koji se koristi obično se temelji na vrsti posla i mjestu na kojem se nalazi, kao i na primjenjivim zakonima. Primjerice, primjenjivi okvir financijskog izvještavanja za poduzeće smješteno u Sjedinjenim Državama bili bi općenito prihvaćeni računovodstveni principi, dok bi Međunarodni standardi financijskog izvještavanja bili primjenjivi okvir izvještavanja u većini drugih zemalja.