Analiza ulaganja

Analiza ulaganja uključuje upotrebu relevantnih omjera, analizu trendova i mišljenja istraživača kako bi se odlučilo kako rasporediti sredstva različitim investicijskim mehanizmima. Sljedeći čimbenici su važni u analizi ulaganja:

  • Pregled ekonomskih i regulatornih čimbenika koji utječu na industriju za koju je investitor zainteresiran.

  • Ispitivanje bilance poduzeća kako bi se utvrdilo održava li dovoljnu razinu likvidnosti, ima li konzervativnu strukturu kapitala i učinkovito li koristi svoju imovinu.

  • Ispitivanje bilansa uspjeha tvrtke kako bi se utvrdilo generira li ona odgovarajuću bruto maržu i neto dobit te ima li razumnu i održivu stopu rasta prodaje.

  • Ispitivanje izvještaja o novčanim tokovima tvrtke kako bi se utvrdilo generira li to odgovarajuće novčane tokove.

  • Pregled otkrivanja koja prate financijske izvještaje kako bi se utvrdilo koristi li tvrtka konzervativnu računovodstvenu praksu ili koristi računovodstvo "sive zone" kako bi prikrila svoje prijavljene rezultate i financijski položaj.

  • Analiza kratkoročnih i dugoročnih potreba investitora.

Nakon procjene prethodnih podataka, mora se utvrditi razina rizika ulaganja. To uključuje rizik da se dividende promijene u odnosu na trenutna očekivanja, kao i da prodajna cijena ulaganja može pasti u odnosu na prvotnu nabavnu cijenu. Taj se rizik temelji na mnogim čimbenicima, poput mogućnosti nove konkurencije na tržištu, promjena tehnologije, promjena državnih propisa i promjena poreznih stopa.

Investitor mora uzeti u obzir vjerojatnost da investiciju neće moći prodati više od izvorne nabavne cijene. To može biti glavna briga kada se vrijednosnim papirima rijetko trguje. Moguće je da bi pad interesa investitora mogao potaknuti rasprodaju predmetne imovine, što bi rezultiralo time da investitor pretrpi velike gubitke u nekom kasnijem datumu.

Ishod investicijske analize također ovisi o investicijskim preferencijama ulagača. Na primjer, nekoga tko se približava mirovini možda neće zanimati ulaganje u startup tvrtku za koju postoje razumne izgledi za značajan rast nekoliko godina u budućnosti, jer također postoji rizik od gubitka cjelokupnog ulaganja.