Instrument za zaštitu

Instrument zaštite je određeni financijski instrument čija bi fer vrijednost ili povezani novčani tokovi trebali nadoknaditi promjene u fer vrijednosti ili novčanim tokovima određene zaštićene stavke. Zaštićena stavka je imovina, odgovornost, predanost, vrlo vjerojatno transakcija ili ulaganja u inozemno poslovanje koje izlaže entitet na promjene u fer vrijednosti ili novčanih tokova, te je određena kao zaštićena.