Odgođena odgovornost

Odgođena obveza je obveza za koju se podmirenje ne traži do kasnijeg razdoblja. Ako je odgođenje dulje od jedne godine, tada se obveza klasificira u bilanci subjekta kao dugoročna obveza.