Računovodstvena procjena

Računovodstvena procjena je aproksimacija iznosa poslovne transakcije za koju ne postoje precizna mjerila. Procjene se koriste u računovodstvu na osnovi vremenskih razgraničenja kako bi financijski izvještaji bili cjelovitiji, obično za predviđanje događaja koji se još nisu dogodili, ali koji se smatraju vjerojatnima. Te se procjene mogu naknadno revidirati kako bude postajalo dostupno više informacija. Primjeri računovodstvenih procjena su:

  • Odredba o šteti za zahtjev za štetu u okolišu

  • Rezervacija za gubitak zbog lošeg duga

  • Rezervacija štete za jamstvene zahtjeve

Iznos računovodstvene procjene temelji se na povijesnim dokazima i prosudbi računovođe. Osnova na kojoj se izrađuje računovodstvena procjena trebala bi biti u potpunosti dokumentirana u slučaju da se revidira naknadno.