Sustav inventara ABC

ABC sustav zaliha klasificira sve zalihe u tri kategorije. Sve stavke zaliha u klasifikaciji "A" najčešće se koriste, pa ih se mora pomno nadzirati kako bi se osiguralo da razine točnosti zaliha budu prilično visoke. U suprotnom, tvrtka bi se dovela u rizik od prekida proizvodnje ili stanja zaliha za kupce. Sve stavke zaliha u klasifikaciji “C” rijetko se koriste i obično imaju nisku jediničnu cijenu. Mnogo je manje važno da predmeti "C" imaju savršeno precizne evidencije zaliha, pa se revizije zaliha za te predmete provode u mnogo dužim intervalima. Smatra se da svi preostali predmeti inventara imaju prosječnu razinu upotrebe, pa se ispituju u intervalima koji padaju između stavki "A" i "C".Sustav inventara ABC rezultirat će time da se oko 5% zaliha klasificira kao stavke "A", 15% kao stavke "B", a preostalih 80% kao stavke "C".

Razlog za korištenje ABC sustava je usredotočiti napore brojanja ciklusa osoblja skladišta na najvažnije zalihe, umjesto da svoje napore ravnomjerno raspodijeli na sve inventarske predmete. Ovo je učinkovitiji način trošenja radne snage zaposlenika kako bi se postigla razumna razina točnosti inventara.

Potencijalna zabrinutost ovog sustava jest da se razine korištenja zaliha mogu vremenom mijenjati, što zahtijeva prilagodbe dodijeljenih kategorija na određeno razdoblje.