Amortizirana vrijednost

Amortizirana vrijednost je evidentirani iznos vrijednosnog papira, prilagođen bilo kojoj primjenjivoj amortizaciji premije ili diskonta. Premija ili popust predstavlja višak, odnosno umanjeni iznos koji investitor plaća izdavatelju vrijednosnog papira, koji prilagođava efektivnu kamatnu stopu vrijednosnog papira koji će zarađivati ​​investitor. Na kraju, nakon što se zabilježi sva amortizacija, amortizirana vrijednost vrijednosnog papira jednaka će njegovoj nominalnoj vrijednosti. Ova amortizirana vrijednost pojavljuje se u bilanci.

Na primjer, obveznica ima nominalnu vrijednost 1.000 USD, ali ulagači je kupuju od izdavatelja za 950 USD, kako bi dobili veću efektivnu kamatnu stopu. Izdavač u početku evidentira prodanu obveznicu po prodajnoj cijeni od 950 američkih dolara, a zatim postupno amortizira razliku od 50 američkih dolara između nominalne vrijednosti i prodajne cijene, sve dok zabilježeni iznos obveznice ne bude jednak nominalnom iznosu od 1000 američkih dolara. Tako će se tijekom razdoblja amortizacije amortizirana vrijednost obveznice postupno povećavati dok ne dosegne 1.000 USD.