Odredba poziva

Rezervacija poziva opcija je ugrađena u neke obveznice, koja omogućava izdavatelju da otkupi obveznice prije zakazanog datuma dospijeća u zamjenu za premiju nad nominalnom vrijednošću obveznica. Izdavatelj koristi ovu odredbu kada kamatne stope opadaju, tako da može ponovno izdati nove obveznice koje nude nižu kamatnu stopu. Prisutnost odredbe o pozivu čini obveznicu manje vrijednom za investitore, jer bi se njihova sposobnost ostvarivanja visokog povrata tijekom duljeg vremenskog razdoblja mogla umanjiti. Slijedom toga, obveznice s rezervacijama obično trguju po višoj efektivnoj kamatnoj stopi, kako bi nadoknadile investitorima neizvjestan povrat ulaganja u budućnosti. Odredba o zaštiti poziva u obveznici štiti interese ulagača ne dopuštajući izdavatelju otkupiti obveznice dok ne prođe određeno vrijeme,čime se zaključava povratak investitora kroz taj datumski raspon.