Izloženost prijevodu

Izloženost preračunavanju rizik je da promjene deviznih tečajeva izazovu gubitke u poslovnim transakcijama ili bilansnom udjelu. Ti se gubici mogu pojaviti kada poduzeće ima imovinu, obveze, kapital ili prihod denominirane u stranoj valuti i ako ih treba prevesti natrag u svoju matičnu valutu. Računovodstveni standardi zahtijevaju prijevod pri pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja.

Izloženost prijevodu najčešća je u dvije situacije. Jedno je kada tvrtka ima podružnice sa sjedištem u drugim zemljama, a drugo kada poduzeće sudjeluje u značajnim prodajnim transakcijama u drugim zemljama. U oba slučaja postoji rizik da bi nepovoljna promjena važećih tečajeva mogla prouzročiti gubitak u knjigama izvještajnog subjekta. Ta se poduzeća mogu baviti hedžing transakcijama kako bi smanjili svoju izloženost prijevodu.

Izloženost u prijevodu naziva se i računovodstvena izloženost.