Aktuarski dobici i gubici

Aktuarski dobici i gubici obuhvaćaju razliku između mirovina koje je stvarno izvršio poslodavac i očekivanog iznosa. Dobitak se događa ako je plaćeni iznos manji od očekivanog. Gubitak nastaje ako je plaćeni iznos veći od očekivanog. Potrebno je imati očekivane iznose mirovina, zbog potrebe da se u izračun mirovina uračunaju pitanja kao što su staž zaposlenika i povećanje plaće.

Dobici i gubici mogu nastati i usklađivanjem aktuarskih pretpostavki.