Pravilo 69

Pravilo 69 koristi se za procjenu vremena koje je potrebno da se investicija udvostruči, pod pretpostavkom kontinuirano složenih kamata. Izračun je podijeliti 69 stopom povrata ulaganja, a zatim rezultatu dodati 0,35. To daje približno točnu procjenu potrebnog vremenskog razdoblja. Na primjer, investitor utvrdi da može zaraditi 20% povrata od ulaganja u nekretninu i želi znati koliko će vremena trebati da udvostruči njegov novac. Izračun je:

(69/20) + 0,35 = 3,8 godina da udvostruči svoj novac

Korištenje pravila znači da se buduća ulaganja mogu lako analizirati pomoću kalkulatora, umjesto da za precizniji izračun povrata treba elektronička proračunska tablica.

Varijacija koncepta je Pravilo 72, koje se koristi za situacije u kojima je stopa povrata relativno niska. Pravilo 72 daje manje točne rezultate kako se stopa povrata povećava.