Uobičajeni dohodak

Za pojedinca je uobičajeni dohodak većina zarada osim dugoročnih kapitalnih dobitaka. Te zarade uključuju plaće i nadnice, kao i bonuse, napojnice, provizije, prihode od kamata i kratkoročnu kapitalnu dobit. Obični dohodak oporezuje se najvišom poreznom stopom. Ova vrsta dohotka može se nadoknaditi standardnim poreznim odbitcima kako bi se došlo do oporezivog dohotka za pojedinca.

Za tvrtku je uobičajeni prihod prihod od nastavka poslovanja prije oporezivanja dobiti, isključujući obustavljeno poslovanje i kumulativni učinak promjena računovodstvenih načela.