Ugovor o financijskom jamstvu

Prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, ugovor o financijskom jamstvu zahtijeva od izdavatelja ugovora da izvrši određena plaćanja nositelju ugovora za gubitak koji je imatelj imao ako dužnik ne plati pod uvjetima dužničkog instrumenta.