Datum valute

Kad banka primi polog čekova od primatelja uplate, na račun primatelja uplatit će sredstva koja predstavljaju čekovi. Međutim, banka još uvijek nije primila gotovinu, budući da još uvijek mora prikupiti sredstva od banke stranke koja plaća. Dok banka ne prikupi sredstva, postoji rizik od negativnog stanja novčanog toka ako primatelj koristi gotovinu koju je upravo primio.

Da bi izbjegla taj rizik, banka knjiži iznos depozita s datumom valute koji je jedan ili više dana kasnije od datuma knjiženja. Ovaj datum valute je pretpostavljeni datum kada je banka primila gotovinu. Jednom kada se dostigne datum valute, primatelj uplate koristi sredstva. Banka datum valute valute može kategorizirati kao jednodnevni plutajući, dvodnevni plutajući ili neki sličan pojam. Klijent veće banke možda će moći pregovarati o vremenskom razdoblju prije dostizanja datuma valute.