Raspored

Raspored je prateći dokument koji pruža dodatne detalje ili dokaz za podatke navedene u primarnom dokumentu. U poslovanju su potrebni rasporedi kako bi se pružili dokazi o završnim bilancama navedenim u glavnoj knjizi, kao i da bi se pružili dodatni detalji za ugovore. Primjeri rasporeda su:

  • Popis ostarjelih računa

  • Popis dospjelih potraživanja

  • Popis svih osnovnih sredstava i pripadajuće akumulirane amortizacije

  • Detaljna razmjena svih zaliha i s njima povezanih troškova

Raspored je također vremenska crta za projekt. Na primjer, raspored prikazuje aktivnosti potrebne za dovršetak građevinskog projekta, zajedno sa zadacima, očekivanim trajanjem zadataka i postignutim prekretnicama.