Definicija koncentracije banaka

Što je koncentracijsko bankarstvo?

Koncentracijsko bankarstvo praksa je prebacivanja sredstava na skupu bankovnih računa na investicijski račun s kojeg se sredstva mogu učinkovitije ulagati. Koncentracijsko bankarstvo obično zahtijeva da organizacija drži sve svoje bankovne račune u jednoj banci. Na taj način banka jednostavnim unosom bilješki može preusmjeriti sredstva na pojedinačnim računima na investicijski račun. Kada se novac koncentrira s računa kojima upravljaju druge banke, proces koncentracije je i uključeniji i skuplji.

Koncentracijsko bankarstvo potrebno je kada poduzeće ima određeni broj podružnica ili lokacija, svaka sa svojim računima. Kada se gotovina široko distribuira na ovaj način, vjerojatnije je da će lokalni menadžeri donijeti neoptimalne odluke o novčanim ulaganjima (poput ostavljanja novca neinvestiranim), što će rezultirati malim ili nepostojećim povratom ulaganja. Korištenjem koncentracijskog bankarstva organizacija može unajmiti investicijskog menadžera koji je odgovoran za ulaganje svih sredstava koja su preusmjerena na centralizirano mjesto.

Problemi s koncentracijskim bankarstvom

Korištenje koncentracijskog bankarstva može predstavljati pravne probleme jer se sredstva oduzimaju podružnicama koje su pravne osobe i čija financijska pozicija može trpjeti kao rezultat povlačenja gotovine. Da bi se riješio ovaj problem, novčani transferi evidentiraju se kao zajmovi od podružnica matičnom društvu. Čineći to, roditelj sada ima obvezu na kraju vratiti sredstva svakoj podružnici, zajedno s kamatama na svaki zajam.