Ulaganje

Ulaganje je plaćanje za stjecanje vrijednosnih papira drugih subjekata, s ciljem ostvarivanja povrata. Primjeri su obveznice, obične dionice i povlaštene dionice.

Postoje dva načina za ostvarivanje povrata ulaganja, a to su od tekućih plaćanja izdanih od ulaganja ili kroz procjenu vrijednosti imovine.

Koncept može značiti i stjecanje osnovnih sredstava za internu upotrebu, također s ciljem ostvarivanja povrata. Mnogo je vjerojatnije da će ova vrsta ulaganja generirati prinos pozitivnim novčanim tokovima, a ne aprecijacijom.