Trošak najamnine

Trošak najamnine račun je na kojem su navedeni troškovi zauzimanja imovine pod najam tijekom izvještajnog razdoblja. Ovaj je trošak jedan od većih troškova koje prijavljuje većina organizacija nakon troškova prodane robe i troškova naknade.

Prema novčanoj osnovi računovodstva, iznos troškova najamnine iskazan u razdoblju je iznos gotovine plaćen u tom razdoblju. Prema knjigovodstvenom načelu nastanka događaja, iznos izdataka za najamninu prijavljen u razdoblju predstavlja iznos korištenja nekretnine za najam tijekom razdoblja, bez obzira na iznos novca koji je stvarno plaćen tijekom razdoblja.

Prema knjigovodstvenom načelu nastanka događaja, ako se stanarina plaća unaprijed (što je čest slučaj), ona se u početku evidentira kao sredstvo na računu unaprijed plaćenih troškova, a zatim se priznaje kao rashod u razdoblju u kojem posao zauzima prostor.

Trošak najamnine obično se raspoređuje između prodajnog i administrativnog dijela te dijela proizvodnje u računu dobiti i gubitka. Alternativno, cjelokupni iznos može se naplatiti prodajnom i administrativnom dijelu računa dobiti i gubitka.