Ostvareni dobitak

Ostvareni dobitak nastaje kada je prodajna cijena imovine viša od knjigovodstvene vrijednosti. Taj se dobitak smatra ostvarenim samo kada se sredstvo ukloni iz računovodstvenih evidencija subjekta. Dakle, dobitak se ostvaruje samo kada je povezana imovina prodana, donirana ili ukinuta. Na primjer, investitor plati 1.000 USD za nekoliko dionica dionica. Dvije godine kasnije, dionice prodaje za 1.200 američkih dolara. Njegov ostvareni dobitak je razlika od 200 dolara između nabavne cijene i prodajne cijene dionice. Dok investitor ne proda dionice, svaki dobitak klasificira se kao nerealizirani dobitak. Nerealizirani dobici uglavnom se ne oporezuju.

Ostvareni dobitak iskazuje se kao oporezivi prihod. Subjekt može odlučiti odgoditi prodaju imovine ako zna da će biti značajan povezan porezni teret. Alternativno, može prodati drugu imovinu za koju će biti ostvareni gubici, tako da gubici nadoknađuju ostvareni dobitak, što rezultira smanjenim porezom ili uopće nema poreza.