Promjenjive cijene

Varijabilne cijene su sustav za promjenu cijene proizvoda ili usluge na temelju trenutne razine ponude i potražnje. Obično se koristi u sredinama u kojima su lako dostupne informacije o ponudi i potražnji. Primjerice, cijena predmeta koji se prodaje na dražbi promijenit će se ovisno o visini potražnje za njim, što dokazuju ponudene cijene. Isti princip djeluje i na tržištu dionica, gdje će prodaja novih dionica od strane tvrtke povećati ponudu, a time i pad cijene dionica; obrnuto, intenzivna potražnja za vlasništvom dionica tvrtke povećat će cijenu dionica na tržištu. Još jedan primjer su zrakoplovna sjedala, gdje zrakoplovna tvrtka može prilagoditi svoje cijene na temelju broja sjedala koja su već prodana.

Varijabilne cijene također prate poslovni ciklus. Na primjer, cijena kosilica je visoka kako se bliži ljetna sezona, jer je to kada porast potražnje raste. Po završetku ljetne sezone cijene padaju jer je malo potražnje, a prodavači žele očistiti višak zaliha.

Neke tvrtke odbijaju koristiti varijabilne cijene jer smatraju da to živcira kupce. Primjerice, nekoga tko je platio visoku cijenu za mjesto u zrakoplovu zasmetat će ako utvrdi da je osoba koja je sjedila do njega potrošila djelić tog iznosa. Promjenjive cijene također ne funkcioniraju u situacijama kada su cijene fizički fiksne, na primjer kada se cijene ručno postavljaju na robu.