Novčani tijek nakon poreza

Novčani tijek nakon oporezivanja iznos je neto novčanog tijeka koji se odnosi na operacije koje ostaju nakon što su uključeni svi povezani učinci poreza na dohodak. Obično se izračunava dodavanjem svih nenovčanih troškova neto prihodu. Dakle, izračun je:

Novac nakon poreza = Neto dobit + Amortizacija + Amortizacija + Troškovi umanjenja vrijednosti

Na primjer, poduzeće prijavljuje 10.000 USD neto dobiti. Također ima 15.000 američkih dolara amortizacije i 5.000 američkih dolara amortizacije, što rezultira novčanim tokom nakon poreza od 30.000 američkih dolara. Izračun je:

10.000 USD neto dobit + 15.000 USD amortizacija + 5.000 USD amortizacija

= 30.000 USD Novčani tijek nakon oporezivanja

Ovo mjerenje dobar je način za utvrđivanje generira li poduzeće pozitivne novčane tijekove nakon što su uključeni učinci poreza na dohodak. Međutim, ne obračunava novčane izdatke za stjecanje osnovnih sredstava.