Inventar knjiga

Knjigovodstveni inventar je trošak zaliha na raspolaganju, kako je navedeno u računovodstvenim evidencijama organizacije. Taj se iznos uspoređuje sa stvarnim zalihama koje se nalaze kako bi se utvrdilo postoje li odstupanja u računovodstvenim evidencijama, što može ukazivati ​​na proceduralne ili kontrolne probleme koje treba ispraviti. Razlike između inventara knjiga i stvarnog inventara mogu imati brojne uzroke, uključujući sljedeće:

  • Krađa inventara

  • Primici zaliha koji nisu evidentirani u računovodstvenim evidencijama

  • Prodaja zaliha koja nije evidentirana u računovodstvenim evidencijama

  • Zaliha koja je evidentirana pogrešnom mjernom jedinicom

  • Zaliha koja je evidentirana pogrešnim brojem dijela

  • Zalihe koje su poslane na pošiljci i uklonjene iz knjigovodstvene evidencije