Revizijski test

Revizijski test je uzorak uzet iz veće populacije, s namjerom da se uzorak ispita za određene karakteristike, koje se zatim ekstrapoliraju na cijelu populaciju. Primjerice, ako revizija poreza na promet otkrije 100 USD neobrađenog poreza na promet u revizijskom testu od 1% svih računa kupcima, rezultat od 100 USD ekstrapolira se kako bi se procijenilo da cijela popuna računa sadrži 10.000 USD neoporezovanog poreza na promet. Revizijski testovi mogu uvelike smanjiti količinu posla koji je potreban revizoru u provođenju revizije.