Periodična FIFO metoda

Periodični FIFO je sustav praćenja tijeka troškova koji se koristi u sustavu periodičnog popisa. Prema periodičnom sustavu, završno stanje zaliha ažurira se samo kada postoji fizički popis zaliha. U to vrijeme, ako su jedinice potrošene, tada se troškovi najstarijih jedinica uklanjaju iz baze podataka o slojevima troškova za zalihe i terete trošak prodane robe. To znači da u popisu i dalje ostaju troškovi samo posljednjeg nabavljenog inventara. Ova raspodjela troškova može se znatno odgoditi ako nije bilo fizičkog popisa inventara već niz obračunskih razdoblja.

Prema ovoj metodi, prodaja se evidentira kad se dogodi, ali se trošak prodane robe ažurira kasnije, kada se izvrši fizički popis zaliha.