Pokazatelj slučajnosti

Slučajni pokazatelj odražava trenutno stanje u gospodarstvu. Mnogo je slučajnih pokazatelja. Oni koji se češće koriste za sastavljanje indeksa stanja gospodarstva su:

  • Broj zaposlenih na nepoljoprivrednim platnim spiskovima (predstavlja zaposlenost)

  • Osobni dohodak umanjeni za transferne troškove (koji predstavljaju prihod)

  • Indeks industrijske proizvodnje (predstavlja proizvodnju)

  • Proizvodnja i trgovina (predstavlja prodaju)

Zajednička upotreba ovih pokazatelja u obliku indeksa korisnija je od bilo kojih pokazatelja pojedinačno, jer pojedini pokazatelji povremeno mogu biti netočni. Te netočnosti mogu biti uzrokovane problemima poput sezonskih neprilika ili neobičnih vremenskih uvjeta, poput ledene oluje koja zaustavlja gospodarsku aktivnost u velikom dijelu zemlje.

Budući da slučajni pokazatelji samo potvrđuju trenutna stanja, oni se obično zanemaruju. Unatoč tome, oni mogu snažno podržati postojanje trenda u poslovnom ciklusu, bilo gore ili dolje.