Definicija voidable preference

Poništava se preferencija kada postoji prijenos imovine na vjerovnika neposredno prije nego što dužnik podnese zahtjev za zaštitu od stečaja. Primatelj ove imovine mora ih vratiti u stečajnu masu. Poništena prednost dogodila se kada su prisutni sljedeći uvjeti:

  • Postoji prijenos na vjerovnika ili u korist vjerovnika.

  • Prijenos se odnosi na već postojeći dug.

  • Prijenos je izvršen dok je dužnik bio insolventan (što se pretpostavlja da je slučaj u roku od 90 dana od datuma zahtjeva za stečaj).

  • Prijenos se dogodio u roku od 90 dana od datuma zahtjeva za stečaj ili u roku od jedne godine u slučaju isplate insajderu.

  • Prijenos je vjerovniku omogućio više nego što bi to bio slučaj da je dužnik likvidiran podnošenjem poglavlja 7.

Vjerovnik se može braniti od poništenog zahtjeva za preferencijalom dokazujući da je prijenos izvršen u zamjenu za novu vrijednost koja se pruža dužniku, što prema tome ne bi smanjilo iznose koje su ovršili drugi vjerovnici. Druga je obrana da je prijenos izvršen u redovnom tijeku poslovanja, na temelju relevantnih industrijskih standarda, što znači da se radi o zakazanom plaćanju koje bi se ionako dogodilo. Ova posljednja iznimka želi spriječiti kažnjavanje trgovinskih vjerovnika.

Isplata osiguranom vjerovniku ne može se okarakterizirati kao poništavajuća preferencija, jer bi se isplata u cijelosti platila u slučaju likvidacije dužnika.