Telefonski trošak

Telefonski trošak je trošak povezan sa svim fiksnim linijama, faks linijama i mobitelima tijekom razdoblja korištenja. Ako se trošak dogodi unaprijed, on se u početku evidentira kao pretplaćeni trošak, a kasnije se priznaje kao telefonski trošak u razdoblju u kojem se usluga stvarno koristi. Ovaj se trošak obično pohranjuje na zasebnom računu glavne knjige koji se može agregirati s drugim komunalnim uslugama kada se prijavi u računu dobiti i gubitka organizacije.