Obračunate plaće

Razgraničene plaće odnose se na iznos obveze preostale na kraju izvještajnog razdoblja za plaće koje su zaposlenici zaradili, ali im još nisu isplaćene. Te se informacije koriste za određivanje preostale odgovornosti za naknadu poslovanja poduzeća u određenom trenutku.

Kao primjer obračunate plaće, gospodinu Jonesu isplaćuje se plaća od 10.000 američkih dolara mjesečno, koja se isplaćuje 25. u mjesecu. Na kraju mjeseca, poslodavac gospodina Jonesa duguje mu pet dana plaće, što je 16,6% njegove cjelomjesečne plaće. Stoga na kraju mjeseca poslodavac obračunava trošak plaće u iznosu od 1.666,67 USD kako bi odražavao taj neisplaćeni dio svoje plaće. Unos je stornirani unos, što znači da se poništava početkom sljedećeg mjeseca, da bi ga kasnije u sljedećem mjesecu zamijenila stvarna isplata plaće gospodinu Jonesu. Ovo obračunavanje može biti popraćeno dodatnim unosom za obračun svih povezanih poreza na plaću.

Unos obračunate plaće tereti račun računa naknada (ili plaća) i priznaje račun obračunate plaće (ili plaća). Račun obračunate plaće račun je obveze i tako se pojavljuje u bilanci. Ako se iznos plaća u roku od jedne godine, tada se ova stavka klasificira kao tekuća obveza u bilanci.