Troškovnik naloga za posao

U troškovniku naloga za rad sakupljaju se troškovi određenog posla. Koristi se unutar sustava koštanja posla. Ovaj se troškovnik najčešće sastavlja za proizvodne cikluse s jednom jedinicom ili u seriji. Podaci sadržani u troškovniku uključuju broj posla, datume početka i završetka, broj proizvedenih jedinica, sve izravne materijale i izravne troškove rada povezane s poslom te tvorničku raspodjelu općih troškova. Dobivene informacije mogu se koristiti za obračun troškova i troškova kupcima ili tako da uprava razumije je li cijena navedena za posao rezultirala dobiti.