Ugrađeni modul revizije

Ugrađeni revizijski modul kôd je umetnut u aplikacijski program koji stvara obavijesti kada transakcije zadovoljavaju određene kriterije. Svrha ugrađenog revizijskog modula je davanje revizora u stvarnom vremenu obavijestima o transakcijama koje bi mogle biti u zabludi ili koje imaju karakteristike vrijedne daljnjeg pregleda.