Zajedničko ulaganje poduzeća

Zajedničko ulaganje poduzeća sporazum je između dva ili više subjekata koji će zajedno raditi na postizanju određenog cilja. Nakon postizanja cilja sporazum se raskida. Primjerice, dvije bi korporacije mogle udružiti napore kako bi se uključile u određeni istraživački projekt, gdje se dvije strane slažu da ravnopravno dijele znanje stečeno sporazumom. Zajednička ulaganja češća su kada je za postizanje cilja potrebna velika količina novca, kada niti jedno poduzeće nema potrebnu bazu znanja ili kada je rizik od gubitka previsok da bi ga snosila jedna korporacija.

Zajedničko ulaganje u korporaciju nije isto što i korporativno partnerstvo, gdje je namjera surađivati ​​tijekom duljeg vremenskog razdoblja kako bi zajednički ostvarili dobit.