Bonus metoda

Metoda bonusa koristi se za dodjelu novog partnera dodatnom kapitalu u partnerstvu kada osoba dodaje goodwill ili neku drugu nematerijalnu imovinu u partnerstvo. Svaka pozitivna razlika između odobrenog iznosa kapitala i doprinosa materijalne imovine novog partnera evidentira se na računima kapitala izvornih partnera na temelju uobičajene metode raspodjele dobiti i gubitaka partnera. Ako je odobreni iznos kapitala manji od ulaganja u materijalnu imovinu, razlika se dodjeljuje dolaznom partneru. Bonus metoda je posebno česta kada novi partner ima neobično visoku razinu stručnosti od koje se očekuje da pomogne partnerstvu.