Raspored amortizacije

Raspored amortizacije tablica je koja navodi periodična plaćanja koja se trebaju izvršiti kao dio ugovora o zajmu. Zajmodavac može izdati tablicu zajmoprimcu kako bi dokumentirao napredovanje budućih plaćanja zajma. Raspored bilježi sljedeće podatke u svakom retku tablice:

  • Broj uplate

  • Datum dospijeća plaćanja

  • Ukupno plaćanje

  • Kamatna komponenta plaćanja

  • Glavna komponenta plaćanja

  • Završni preostali iznos glavnice

Dakle, izračun na svakoj liniji amortizacijskog plana osmišljen je tako da dođe do završnog stanja glavnice, za koje je izračun:

Početno stanje glavnice - (Ukupno plaćanje - Trošak kamata) = Završno stanje glavnice

Uobičajeni raspored amortizacije pokazat će da se nerazmjerni iznos ranijih plaćanja sastoji od troškova kamata, dok kasnija plaćanja sadrže sve veći udio glavnice.

Raspored amortizacije izuzetno je koristan za računovodstvo svake isplate u oročenom zajmu, jer razdvaja kamate i glavnice svake isplate. Raspored je također koristan za modeliranje kako će se preostala obveza po zajmu razlikovati ako ubrzate ili odgodite plaćanje ili promijenite njihovu veličinu. Raspored amortizacije također može obuhvaćati balonske isplate, pa čak i negativne amortizacijske situacije u kojima se glavnica s vremenom povećava.

Slični pojmovi

Raspored amortizacije poznat je i kao amortizacijski izvještaj.