Obračunate plaće

Obračunate plaće odnose se na iznos obveze preostale na kraju izvještajnog razdoblja za plaće koje su zarađivali zaposlenici po satu, ali im još nisu isplaćene. Ova je obveza uključena u odjeljak tekućih obveza bilance stanja poduzeća. Obračunate plaće evidentiraju se kako bi se priznao cjelokupni trošak plaće koji je poduzeće imalo tijekom izvještajnog razdoblja, a ne samo stvarno plaćeni iznos.

Na primjer, gospodin Smith plaća se 20 dolara po satu. Plaća je do 25. dana u mjesecu, a radio je dodatnih 32 sata tijekom 26. do 30. dana u mjesecu. Ovaj neisplaćeni iznos iznosi 640 američkih dolara, a poslodavac bi ga trebao evidentirati kao obračunate plaće na kraju mjeseca. Ovo obračunavanje može biti popraćeno dodatnim unosom za obračun svih povezanih poreza na plaću.

Unos obračunate plaće tereti račun računa troškova, a priznaje račun obračunate plaće. Unos bi se trebao stornirati na početku sljedećeg izvještajnog razdoblja.